CARACTERÍSTIQUES

L’Ànec mut o Barberie és originari de l’Amazones. El pes del mascle pot arribar a doblar el de la femella que fa uns 2kg. Té entre 70 i 80 dies de vida i es l’ànec d’on es treu el filet (no magret) i la cuixa. Conegut per la seva carn molt gustosa i baixa en greix.

L’ÀNEC A LA CUINA

Bona proteïna

La carn d’ànec destaca pel seu contingut de proteïnes de bona qualitat i la seva aportació vitamínica. A la carn d’ànec sobresurten les vitamines hidrosolubles, sobretot tiamina, riboflavina, niacina i vitamina B12. Quant a minerals, aquesta carn suposa una bona font de ferro hemo de fàcil absorció, fòsfor i zinc.

Bona proteïna

La carn d’ànec destaca pel seu contingut de proteïnes de bona qualitat i la seva aportació vitamínica. A la carn d’ànec sobresurten les vitamines hidrosolubles, sobretot tiamina, riboflavina, niacina i vitamina B12. Quant a minerals, aquesta carn suposa una bona font de ferro hemo de fàcil absorció, fòsfor i zinc.

CRIATS EN LLIBERTAT, DESCANS I  UNA ALIMENTACIÓ FETA A BASE DE CEREALS I RESTES DE L’HORT

COM HO POTS TROBAR

Mi cuit

Foie fresc

Magret fresc

Ànec sencer

Confit d’ànec