OUS ECOLÒGICS

Entre vinyes i boscos a la vall del riu Gaià, tenim la nostra granja, on les gallines campen i picotegen en llibertat pel terra gaudint del sol i del vent. L’alimentació és a base de cereals de cultiu ecològic, sense utilitzar llavors transgèniques, pesticides, insecticides ni fungicides químics de síntesi. L’envàs que porten els ous ecològics de Granja Gaià, és sostenible, biodegradable i pot ser reciclat

OUS

Producte exclusiu

Aquest és un producte que per les seves característiques i per tractar-se d’una cria molt personalitzada, cal demanar amb uns dies d’antelació per estar segur de disposar-ne.

Carn de primera

És una carn rica i més “feta”, que no cal emmascarar amb salses. Podem fer ús de processos de cocció llargs i, per tant, aplicar-hi receptes que permeten recuperar tot el sabor d’abans; com també de cocció més elemental: rostit, a la planxa o a la brasa.

Producte exclusiu

Aquest és un producte que per les seves característiques i per tractar-se d’una cria molt personalitzada, cal demanar amb uns dies d’antelació per estar segur de disposar-ne.

Carn de primera

És una carn rica i més “feta”, que no cal emmascarar amb salses. Podem fer ús de
processos de cocció llargs i, per tant, aplicar-hi receptes que permeten recuperar tot el
sabor d’abans; com també de cocció més elemental: rostit, a la planxa o a la brasa.


CRIATS A L’AIRE LLIURE AMB UNA ALIMENTACIÓ FETA A BASE DE CEREALS I LLEGUMINOSES

COM HO POTS TROBAR

ESTOIG DE MITJA DOTZENA